GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀ SỰ NGHIỆP CỦA ĐẢNG, CỦA NHÀ NƯỚC VÀ CỦA TOÀN DÂN!

Wednesday, 05/10/2022 - 21:41|
NGÀNH GIÁO DỤC LẠC SƠN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2022-2023 “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động Giáo dục và Đào tạo”
Ngày ban hành:
05/10/2022
Ngày hiệu lực:
05/10/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/10/2022
Ngày hiệu lực:
04/10/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/09/2022
Ngày hiệu lực:
29/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/09/2022
Ngày hiệu lực:
26/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực