GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀ SỰ NGHIỆP CỦA ĐẢNG, CỦA NHÀ NƯỚC VÀ CỦA TOÀN DÂN!

Thursday, 30/06/2022 - 06:09|
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LẠC SƠN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO!
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
21/06/2022
Ngày hiệu lực:
17/06/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/06/2022
Ngày hiệu lực:
15/06/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực