GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀ SỰ NGHIỆP CỦA ĐẢNG, CỦA NHÀ NƯỚC VÀ CỦA TOÀN DÂN!

Saturday, 28/05/2022 - 20:35|
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LẠC SƠN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO!
 • HOÀNG ANH TUẤN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng (phụ trách)
  • Email:
   hoangtuan.las@hoabinh.edu.vn
 • BÙI VĂN HUY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Email:
   buivanhuy.las@hoabinh.edu.vn