GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀ SỰ NGHIỆP CỦA ĐẢNG, CỦA NHÀ NƯỚC VÀ CỦA TOÀN DÂN!

Wednesday, 05/10/2022 - 22:18|
NGÀNH GIÁO DỤC LẠC SƠN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2022-2023 “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động Giáo dục và Đào tạo”
 • HOÀNG ANH TUẤN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng (phụ trách)
  • Email:
   hoangtuan.las@hoabinh.edu.vn
 • BÙI VĂN HUY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Email:
   buivanhuy.las@hoabinh.edu.vn