Ngành Giáo dục & Đào tạo huyện Lạc Sơn những bước phát triển vững mạnh

Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Lạc Sơn được thành lập năm 1956 do UBND Tỉnh ra Quyết định với tên gọi: Phòng Giáo dục Lạc Sơn. Giai đoạn năm 1956 - 1975, toàn ngành có trên 500 cán bộ giáo viên. Năm 1960, toàn huyện xoá song nạn mù chữ; năm 1965 hoàn thành Kế hoạch Bổ túc văn hoá 5 năm lần thứ nhất, Phổ cập hết trình độ văn hoá cấp I cho toàn dân ở lứa tuổi, được UBND Tỉnh tặng Bằng khen. Từ năm 1967, các xã, thị trấn đều có trường liên cấp 1 - 2 và trường mẫu giáo lớn thu hút hàng vạn học sinh đến trường. Giai đoạn năm 1975 đến nay, phong trào Giáo dục & Đào tạo huyện nhà có những bước phát triển vững mạnh.

Hiện nay, toàn huyện có 29 xã, thị trấn. Quy mô trường lớp được ổn định với 90 đơn vị trường học với 242 chi điểm trường (29 trường MN, 31 trường TH, 30 trường THCS); có 18 trường đạt chuẩn Quốc gia; 28 Thư viện chuẩn; 90/90 trường có phòng hoặc góc Y tế; 29 TTHTCĐ phát triển ổn định; 85 trường học đạt trường Xanh - Sạch - Đẹp; cơ quan Phòng GD&ĐT và 90/90 trường được công nhận trường học Văn hoá. Toàn ngành có 1209 phòng học, (phòng học kiên cố là 750 phòng, chiếm 62,03%; phòng học bán kiên cố là 228, chiếm 18,86%; phòng học tạm là 231, chiếm 19,11%); có 213 phòng chức năng.Không có trường phải dạy 3 ca.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngày càng nâng cao về số lượng và chất lượng 2756 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong biên chế, hợp đồng NĐ/68, hợp đồng QĐ161, hợp đồng ngắn hạn. Trong đó Phòng Giáo dục & Đào tạo 12 người (biên chế: 10, HĐ 68: 02); Sự nghiệp giáo dục: 2744 người (1876 biên chế, 373 GVHĐ 161, 52 NVHĐ 68, 152 GVHĐ, 291 NVHĐ).Đến nay toàn ngành 96,7% cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đạt trình độ chuẩn trở lên, 3,3%  giáo viên chưa đạt chuẩn; 100% cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học đạt trình độ chuẩn trở lên, trong đó có 45,4% trên chuẩn. 100% cán bộ quản lý, giáo viên THCS đạt trình độ chuẩn trở lên, trong đó trên chuẩn  261  người, chiếm 35%.

Toàn ngành có 91 Chi bộ, trong đó có 01 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan chính quyền, 90 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn, với 1232 đảng viên chiếm 43,2% cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành. Đảng viên nữ 826 người; ĐV dân tộc thiểu số: 747 người. Đảng viên là cán bộ quản lý 241 ĐV. Đảng viên là giáo viên 944 ĐV; đảng viên là nhân viên phục vụ 77 người. Trình độ lý luận của đảng viên: Cao cấp: 02 đ/c, Trung cấp 75 đảng viên.

Công đoàn ngành có 2415 Công đoàn viên. Công đoàn ngành đã quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên đi học các lớp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, xét nâng bậc lương, giải quyết chế độ nghỉ dưỡng sức cho người lao động. Thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ giáo viên.

Cấp học Mầm non: có 395 lớp/nhóm (Nhà trẻ 103 lớp/nhóm, Mẫu giáo 292 lớp/nhóm) với 9123 cháu, nữ 4522 cháu, dân tộc 8601 cháu. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học Mẫu giáo là: 7072/7179, đạt tỷ lệ: 98,5%. Huy động trẻ 5 tuổi ra lớp là 2417/2417 cháu với 124/124 lớp, đạt 100%. Cấp học Tiểu học: có 566 lớp với 10.214 học sinh, dân tộc 9.136 học sinh, nữ 4.849 học sinh, tỷ lệ huy động đạt 100%. Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 là 135 lớp với 2184 học sinh, đạt tỷ lệ: 100%, trong đó nữ 1041, dân tộc 2014. Cấp học Trung học cơ sở: có 308 lớp với 7.144 học sinh, dân tộc 6.899 học sinh, nữ 3.536 học sinh. Tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 6 là 1857/1930, đạt 98%, nữ 871, dân tộc 1705 (Do tuyển sinh vào Nội trú là 63 học sinh, chuyển trường 6 học sinh và 4 học sinh không ra lớp).

Về công tác Phổ cập Giáo dục, năm 1994 huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học - Chống mù chữ; năm 2003 đạt chuẩn phổ cập GDTHCS; năm 2006 đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, năm 2012 được công nhân đạt chuẩn Phổ cập Giáo dục Mầm non 5 tuổi và đến nay tiếp tục được duy trì, củng cố. Năm học 2011 – 2012 cấp học Mầm non có 254 được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 5/5 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (trong đó có 01 giáo viên đoạt giải Ba). Cấp học Tiểu học có 322 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 3 giáo viên giỏi cấp tỉnh; có 331 học sinh giỏi cấp huyện, 24 học sinh giỏi cấp tỉnh (xếp thứ Nhì toàn tỉnh về phong trào học sinh giỏi). Cấp THCS có 137 giáo viên dạy giỏi; có 227 học sinh giỏi cấp huyện, 54 học sinh giỏi cấp tỉnh (xếp thứ Tư toàn tỉnh về phong trào học sinh giỏi). Nhiều năm liên ngành GD&ĐT huyện Lạc Sơn luôn đứng vị trí tốp đầu  trong phong trào giáo dục toàn tỉnh.

                                                                                                                          Bùi Văn Huy

Phòng GD&ĐT Lạc Sơn
22/01/2013