GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀ SỰ NGHIỆP CỦA ĐẢNG, CỦA NHÀ NƯỚC VÀ CỦA TOÀN DÂN!

Tuesday, 16/08/2022 - 04:14|
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LẠC SƠN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các trường mầm non, TH&THCS trên địa bàn huyện Lạc Sơn tích cực chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2021-2022

Ngày 25 tháng 8 năm 2021, Phòng GD&ĐT đã ban hành Công văn số 375/PGD&ĐT-KH&CSVC hướng dẫn các trường mầm non, TH&THCS trên địa bàn huyện chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cho năm học mới 2021-2022.

Theo kế hoạch năm học 2021-2022, toàn huyện có 59 trường (cả công lập và tư thục) với 181 điểm trường (giảm 20 chi điểm trường), 1213 nhóm/lớp và 33327 học sinh (giảm 06 lớp, tăng 210 học sinh), trong đó: có 30 trường mầm non (29 trường công lập, 01 trường tư thục) và 29 trường liên cấp TH&THCS. Tại thời điểm tháng 8/2021, số trường đạt chuẩn Quốc gia hiện có 21/58 trường (công lập), đạt tỷ lệ 36,2%. Trong đó: có 14 trường mầm non, 07 trường liên cấp TH&THCS. Trường mầm non Hoa Hồng và trường mầm non Tân Mỹ đạt chuẩn mức độ II.

Tổng số CBQL, GV, NV toàn ngành tại thời điểm tháng 8/2021 là: 2477 người, trong đó, biên chế là 2395 người (CBQL là: 187 người; giáo viên: 2082 người; thường trực TTHTCĐ: 24; nhân viên biên chế: 102 người), hợp đồng 68 là 82 người. Số cán bộ, công chức cơ quan phòng GD&ĐT là 11 người.

Để chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022, Phòng GD&ĐT đã phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện thực hiện bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, gia hạn thời gian công tác tại vùng đặc biệt khó khăn đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tổng số là: 244 người, trong đó: 23 cán bộ quản lý và 221 giáo viên, nhân viên.

Trong dịp hè năm 2021 và tại thời điểm tháng 8/2021, Phòng GD&ĐT cử đầy đủ CBQLGVNV tham dự tập huấn theo kế hoạch và Công văn triệu tập của Sở GD&ĐT. Việc tập huấn bằng cả 2 hình thực trực tiếp và trực tuyến. Nội dung tập huấn tập trung vào các nội dung bồi dưỡng thường xuyên, tập huấn về chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6, tập huấn về xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch giáo dục định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, tập huấn nâng cao năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho giáo viên tiếng Anh. Ngoài ra Phòng GD&ĐT đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy mở 02 lớp bồi dưỡng chính trị hè với 212 học viên là CBQL, Chủ tịch công đoàn, tổng phụ trách đội và tổ trưởng chuyên môn các trường TH&THCS trong toàn huyện.

Theo số liệu thống kê tháng 8/2021, toàn ngành có 1265 phòng học; trong đó, phòng học kiên cố là 980 phòng, chiếm 77,5% (trong đó có 104 phòng học kiên cố xuống cấp cần sửa chữa lớn, chiếm 8,2%); phòng học bán kiên cố là 156 phòng, chiếm 12,3%; phòng học tạm 25 phòng, chiếm 2,0%.

Để tăng cường, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất và chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị cho năm học 2021-2022 và các năm học tiếp theo, ngay từ đầu năm 2021, Phòng GD&ĐT đã tham mưu cho UBND huyện đầu tư xây dựng trường chuẩn Quốc gia năm 2021 với tổng kinh phí gần 46 tỷ đồng, trong đó, trường TH&THCS Tân Lập 8,6 tỷ đồng, trường MN Tân Mỹ 9 tỷ đồng, trường MN Yên Phú 14,8 tỷ đồng và trường TH&THCS Yên Phú 13,5 tỷ đồng.

Để chuẩn bị có việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông năm học 2021-2022, Phòng GD&ĐT đã tham mưu mua sắm 14 phòng Tin học với kinh phí gần 3,2 tỷ đồng, đảm bảo đủ 29/29 trường TH&THCS có phòng Tin học phục vụ dạy học môn Tin học lớp 6 theo quy định; tham mưu cho UBND huyện đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học lớp 2 và lớp 6 cho các trường TH&THCS với kinh phí khoảng 3 tỷ đồng; mua sắm bàn ghế, đồ dùng, đồ chơi cho các trường MN, TH&THCS với kinh phí gần 2,0 tỷ đồng.

Để chuẩn bị cho năm học 2021-2022, Phòng GD&ĐT đã triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT đến các trường học trực thuộc; tham mưu cho UBND huyện ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 28/7/2021 về việc chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2021-2022 gửi các xã, thị trấn, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong huyện để tổ chức thực hiện; tham mưu cho UBND huyện tổ chức 2 buổi làm việc (ngày 06/7/2021 và 13/7/2021) với ngành GD&ĐT, các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn về công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới; tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo điều chuyển các khu cách ly; tổ chức vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn khuôn viên trường để trả lại cơ sở vật chất cho các trường bắt đầu năm học mới.

Phòng GD&ĐT đã ban hành Công văn số 357/PGD&ĐT-KH&CSVC, ngày 25/8/2021 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021-2022, trong đó hướng dẫn cụ thể các phương án tổ chức khai giảng; ban hành Quyết định số 130/QĐ-PGD&ĐT, ngày 25/8/2021 về việc thành lập đoàn kiểm tra chuẩn bị khai giảng và hoạt động dạy - học đầu năm học 2021-2022; tham mưu mời lãnh đạo tỉnh và huyện dự khai giảng tại 05 đơn vị trường (MN Hương Nhượng, MN Bình Chân, TH&THCS Phú Lương, TH&THCS Ngọc Sơn, TH&THCS Yên Nghiệp); ban hành Công văn thông báo thành phần đoàn dự khai giảng và phân công lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Phòng GD&ĐT tham gia đoàn; các cấp học cấp phát đầy đủ sổ sách nghiệp vụ, sách giáo khoa đến các trường. Chỉ đạo các đơn vị trường học phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt công tác 3 đủ đối với học sinh, tuyệt đối không để học sinh vì thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng mà không đến trường học tập; quan tâm những học sinh là con liệt sỹ, con thương binh, bệnh binh, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, học sinh mồ côi, học sinh khuyết tật để các em được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước; vận động các cơ quan, tổ chức xã hội tặng quà như cặp sách, giầy dép, vở viết, sách giáo khoa, đồng phục, trang thiết bị phục vụ dạy và học, học bổng đầu năm học ... cho học sinh nhân dịp Khai giảng năm học mới.……

Phòng GD&ĐT đã tổ chức thành công hội nghị tổng kết năm học 2020-2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm học 2021-2022 vào ngày 26/8/2021; chỉ đạo các cấp học chủ động tổ chức hội nghị đánh giá kết quả năm học 2020-2021; triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 theo từng cấp học ngay sau khi tiếp thu nội dung triển khai nhiệm vụ năm học tại Sở GD&ĐT.

Do tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, Phòng GD&ĐT đã hướng dẫn các trường có thể lựa chọn một trong các phương án tổ chức khai giảng sao cho phù hợp với điều kiện thực tiễn tại đơn vị.

* Phương án 1: Trường hợp dịch Covid-19 được kiểm soát, các địa phương không phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-CP của Thủ tướng Chính phủ

- Hình thức tổ chức: Theo hình thức tập trung nhưng phải tuyệt đối đảm bảo nguyên tắc 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng 2 cách - Không tập trung - Khai báo y tế” theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

+ Đối với các trường có quy mô nhỏ, địa điểm tổ chức đủ rộng để bố trí chỗ ngồi cho đại biểu, cán bộ, giáo viên, học sinh dự đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét, có thể tổ chức khai giảng tập trung toàn trường.

+ Đối với các trường có quy mô lớn, địa điểm không thể bố trí chỗ ngồi cho đại biểu, cán bộ, giáo viên, học sinh dự khai giảng đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét, có thể chia học sinh và tổ chức khai giảng theo từng cấp học, chia theo các điểm trường hoặc ưu tiên học sinh các khối lớp đầu cấp dự khai giảng; đối với các khối lớp khác, cử đại diện học sinh dự khai giảng, đồng thời bố trí hệ thống loa phóng thanh hoặc phát video trực tiếp cho các học sinh còn lại dự Khai giảng tại các lớp học.

- Lễ Khai giảng được tổ chức trang trọng, thật ngắn gọn, hiệu quả, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

- Khi tổ chức Lễ khai giảng tại nhiều điểm trường, hiệu trưởng nhà trường ủy quyền cho Phó hiệu trưởng điều hành, tuyên bố khai giảng và đánh trống khai trường.

- Đối với các cơ sở giáo dục mầm non: tổ chức khai giảng dưới hình thức "Ngày hội đến trường của bé" một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ. Trong trường hợp học sinh được đến trường nhưng phải thực hiện giãn cách xã hội, các trường mầm non có thể tổ chức khai giảng tại mỗi lớp học (không tổ chức tập trung), gồm các hoạt động: giáo viên đón trẻ vào lớp; ổn định tổ chức; tổ chức các hoạt động văn nghệ, vui chơi (có thể trình chiếu hoặc xem qua video, trực tuyến).

- Tổ chức các hoạt động đón học sinh đầu cấp học: tổ chức cho học sinh tìm hiểu về truyền thống và các hoạt động của nhà trường; phổ biến nội quy, quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; giới thiệu các hoạt động giáo dục, chương trình giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện ở trường, lớp.

* Phương án 2: Trong trường hợp dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, địa phương đang thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, học sinh phải tạm nghỉ học để thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19

Tùy theo điều kiện thực tế, các trường tổ chức khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến bảo đảm an toàn, ngắn gọn, thiết thực, hiệu quả, thể hiện tinh thần chia sẻ động viên học sinh, giáo viên vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ dạy và học. Riêng đối với các trường mầm non không tổ chức khai giảng trực tuyến.

Dưới đây là một số hình ảnh công tác chuẩn bị năm học mới của các trường mầm non, TH&THCS trong huyện:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Tin và ảnh: Phạm Trung Kiên - Phòng GD&ĐT Lạc Sơn


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết