GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀ SỰ NGHIỆP CỦA ĐẢNG, CỦA NHÀ NƯỚC VÀ CỦA TOÀN DÂN!

Wednesday, 05/10/2022 - 22:12|
NGÀNH GIÁO DỤC LẠC SƠN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2022-2023 “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động Giáo dục và Đào tạo”
Học sinh trường tiểu học Vụ Bản xuất sắc đoạt giải Nhất Cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hòa Bình năm học 2015 - 2016”

Học sinh trường tiểu học Vụ Bản xuất sắc đoạt giải Nhất Cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hòa Bình năm học 2015 - 2016”

Sáng ngày 19/9/2016 tại thành phố Hòa Bình, Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hòa Bình đã long trọng tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hòa Bình năm học 2015 - 2016”