GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀ SỰ NGHIỆP CỦA ĐẢNG, CỦA NHÀ NƯỚC VÀ CỦA TOÀN DÂN!

Wednesday, 05/10/2022 - 22:27|
NGÀNH GIÁO DỤC LẠC SƠN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2022-2023 “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động Giáo dục và Đào tạo”
Ngành GD&ĐT huyện Lạc Sơn nô nức, phấn khởi trong Ngày bầu cử 23/5/2021!

Ngành GD&ĐT huyện Lạc Sơn nô nức, phấn khởi trong Ngày bầu cử 23/5/2021!

Sáng ngày 23 tháng 5 năm 2021, trong không khí của cả nước hướng về Ngày bầu cử Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, toàn thể 2483 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT trong trang phục trang trọng, lịch sự nô nức đi bầu cử, thể hiện tinh thần, trách ...
Ngày 21/01/2021 trường TH&THCS Tự Do tổ chức hoạt động trải nghiệm "Giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Mường gắn với Ngày tết cổ truyền quê hương xã Tự Do"

Ngày 21/01/2021 trường TH&THCS Tự Do tổ chức hoạt động trải nghiệm "Giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Mường gắn với Ngày tết cổ truyền quê hương xã Tự Do"

Hoạt động trải nghiệm "Giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Mường gắn với Ngày tết cổ truyền quê hương xã Tự Do" là một sự kiện văn hóa rất có ý nghĩa đối với CB, GV, NV, học sinh trường TH&THCS xã Tự Do nói riêng và các đơn vị trường trên địa bàn huyện nói chung, thông qua các ...