GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀ SỰ NGHIỆP CỦA ĐẢNG, CỦA NHÀ NƯỚC VÀ CỦA TOÀN DÂN!

Wednesday, 29/11/2023 - 22:40|
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 78 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)!
 • BÙI MẠNH LINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   bmlinh.las@hoabinh.edu.vn
 • BÙI VĂN PHƯỢNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   bvphuong.las@hoabinh.edu.vn
 • BÙI THANH THỦY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   btthuy.las@hoabinh.edu.vn