GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀ SỰ NGHIỆP CỦA ĐẢNG, CỦA NHÀ NƯỚC VÀ CỦA TOÀN DÂN!

Thứ năm, 30/11/2023 - 03:56|
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 78 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)!
Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Lạc Sơn giám sát Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện về chất lượng, hiệu quả Giáo dục và Đào tạo

Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Lạc Sơn giám sát Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện về chất lượng, hiệu quả Giáo dục và Đào tạo

Sáng ngày 02/08/2023, tại Trụ sở UBND huyện Lạc Sơn, HĐND huyện đã tiến hành giám sát Phòng GD&ĐT huyện và các trường TH&THCS (Ngọc Lâu, Mỹ Thành, Tây Tiến, Bình Cảng) để nghe báo cáo kết quả công tác quản lý Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trên địa bàn huyện trong hai năm học gần ...